en vi

Thứ tư, 23/09/2020
Công ty Luật TNHH  Đào và Đồng nghiệp | Địa chỉ: Số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại : (+84-24)3.557.9568*  Fax: (+84-24)3.557.9598 * Hotline: 0945.490.123

Những điều cần thiết khi soạn thảo thỏa thuận trọng tài

Email In PDF

images2(Tamnhin.net) - Thỏa thuận trọng tài là "nền móng" của tố tụng trọng tài. Đây là yếu tố không thể thiếu giữa các bên nếu muốn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại. Nói cách khác, sẽ không có tố tụng trọng tài nếu không có Thỏa thuận trọng tài. 

Đơn giản và chính xác:

Hai nguyên tắc cơ bản mà bất kỳ người soạn thảo điều khoản trọng tài nào cũng nên biết là tính đơn giản và tính chính xác. Tập hợp chính xác các nội dung để đưa vào điều khoản thể hiện mối liên kết khái quát tối đa các tranh chấp từ việc thực hiện hợp đồng, sự tồn tại, hiệu lực của hợp đồng, vi phạm và chấm dứt hợp đồng và các hệ quả tài chính của hợp đồng.

Hình thức trọng tài:

Thông thường, có hai hình thức trọng tài là Trọng tài vụ việc và Trọng tài quy chế.

Số lượng Trọng tài viên:

Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một (01) hay ba (03) Trọng tài viên. Thông thường, Hội đồng trọng tài gồm 03 Trọng tài viên sẽ tốn kém chi phí hơn Hội đồng Trọng tài gồm 01 Trọng tài viên.

Xem xét thỏa thuận yêu cầu về (trình độ chuyên môn, thâm niên nghề nghiệp, tính độc lập....), khả năng sử dụng ngôn ngữ (thường là ngoại ngữ) và quốc tịch Trọng tài viên để đảm bảo việc giải quyết tranh chấp được trung lập, khách quan và hiệu quả.

Địa điểm tiến hành trọng tài:

Tốt nhất nên chọn địa điểm tiến hành trọng tài tại quốc gia đã thông qua Luật Trọng tài Thương mại quốc tế Mẫu UNCITRAL (Luật Mẫu) vì Luật Mẫu được coi là "tiêu chuẩn vàng" về trọng tài thương mại quốc tế. Khi đó, các bên hoàn toàn yên tâm.

Các bên cần kiểm tra xem quốc gia được chọn xét làm nơi diễn ra quá trình xét xử trọng tài đã phê chuẩn Công ước New York năm 1958 về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài hay chưa.

Luật áp dụng cho nội dung vụ tranh chấp:

Luật áp dụng sẽ xác định giá trị pháp lý của các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. cần lưu ý rằng luật điều chỉnh nội dung hợp đồng có thể khác với luật điều chỉnh quá trình tố tụng trọng tài. Thông thường luật điều chỉnh quá trình tố tụng trọng tài là luật nơi tiến hành trọng tài.

Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng hoàn toàn do các bên tự do lựa chọn. Tùy theo khả năng đàm phán, luật áp dụng có thể là luật của quốc gia của một bên.

Ngôn ngữ trọng tài:

Theo thông lệ chung: ngôn ngữ dùng trong xét xử trọng là ngôn ngữ thường được các bên sử dụng trong liên lạc với nhau và là ngôn ngữ được dùng trong quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng.

Điều khoản trọng tài mẫu:

"Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài ... theo Quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này". Ngoài ra, các bên có thể bổ sung các nội dung sau:

a) Số lượng trọng tài viên là (01 hoặc 03)...

b) Địa điểm tiến hành trọng tài tại...

c) Luật áp dụng cho Hợp đồng này là luật của...

d) Ngôn ngữ dùng trong tố tụng trọng tài là...

 

Hỗ trợ tư vấn

Điện thoại:
Fax:
 
(+84-24)3.557.9668
 
(+84-24)3.557.9598
Email tư vấn: info@luatsutuvan.com.vn
icon_email

Tổ chức liên kết

cong-chung
daugia
KK22

Liên kết website