en vi

Thứ năm, 19/09/2019
Công ty Luật TNHH  Đào và Đồng nghiệp | Địa chỉ: Số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại : (+84-24)3.557.9568*  Fax: (+84-24)3.557.9598 * Hotline: 0945.490.123

Cần "giúp" kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng - LS.TS Đào Ngọc Chuyền

Email In PDF

Tôi cho rằng kết quả trong những tháng đầu năm 2018 là điểm sáng, tạo đà phát triển thời gian tới, làm tiên đề quan trọng để đạt chỉ tiêu phát triển cả năm 2018. Như vậy, các chính sách như cải cách hành chính, xây dựng chính phủ kiến tạo, hành động, Nhà nước không làm thay thị trường, những khu vực nào thị trường có thể làm được, DN tư nhân có thể làm được thì Nhà nước không can thiệp… là hoàn toàn đúng đắn, mang lại kết quả cụ thể như mong đợi.

Để khu vực kinh tế tư nhân có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới chúng ta cần xác định rõ, kinh tế tư nhân là một trong những động lực phát triển của nền kinh tế.

Để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng cần phải thực hiện các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, xóa bỏ mặc cảm đối với kinh tế tư nhân; đặt lòng tin và gây chữ tín giữa Nhà nước với các chủ thể của kinh tế tư nhân. Bảo vệ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của họ. Hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích phát triển mạng các loại hình kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế. Khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, sử dụng công nghệ mới, hiện đại, thu hút nhiều lao động với các chính sách ưu đãi.

Thứ hai, Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ ở nông thôn; Nhà nước cần giúp đỡ tổ chức lại quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, các trang trại, hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong nông nghiệp, nông thôn…

Thứ ba, tạo điều kiện hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân và khuyến khích tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, mở rộng liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Áp dụng nhiều phương thức góp vốn liên doanh giữa Nhà nước với các nhà kinh doanh tư nhân trong và ngoài nước, coi trọng liên doanh với kinh tế tư nhân trong nước phát triển, tăng sức hợp tác và cạnh tranh với bên ngoài. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp với hình thức sở hữu hỗn hợp như: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty hợp danh, hợp tác xã cổ phần…

Thứ tư, tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân thông qua việc đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra, kiểm soát theo quy định. Nhà nước tăng cường các biện pháp hướng dẫn các chủ doanh nghiệp tư nhân làm giàu đúng pháp luật, chống gian dối, lừa đảo người tiêu dùng, lừa đảo người góp vốn kinh doanh, trốn lậu thuế….

“Để khu vực kinh tế tư nhân có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới chúng ta cần xác định rõ, kinh tế tư nhân là một trong những động lực phát triển của nền kinh tế”

(Nguồn: Báo Thương gia; số 3+4/2018; Trg 11)