en vi

Thứ hai, 17/12/2018
Công ty Luật TNHH  Đào và Đồng nghiệp | Địa chỉ: Số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại : (+84-24)3.557.9568*  Fax: (+84-24)3.557.9598 * Hotline: 0945.490.123

Luật thi hành án dân sự

Tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề Lượt xem
1 NĐ số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, Hôn nhân và gia đình, Thi hành án DS, Phá sản DN, hợp tác xã 22
2 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự 24
3 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31/12/2013 quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội 27
4 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án DS, Phá ản doanh nghiệp, Hợp tác xã -
5 Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT/BQP-BTP ngày 19/10/2010 hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội 22
6 Nghị định số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về việc thi hành luật thi hành án dân sự 29
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014 32
8 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 26