en vi

Thứ hai, 18/01/2021
Công ty Luật TNHH  Đào và Đồng nghiệp | Địa chỉ: Số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại : (+84-24)3.557.9568*  Fax: (+84-24)3.557.9598 * Hotline: 0945.490.123

Bộ luật lao động

Tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề Lượt xem
1 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 843
2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao độn nước ngoài làm việc tại Việt Nam 878
3 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 905
4 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ 962
5 Thông tư số 24 /2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển 904
6 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm 915
7 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 930
8 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 916
9 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 959