en vi

Thứ ba, 18/09/2018
Công ty Luật TNHH  Đào và Đồng nghiệp | Địa chỉ: Số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại : (+84-24)3.557.9568*  Fax: (+84-24)3.557.9598 * Hotline: 0945.490.123

TS.LS Đào Ngọc Chuyền

Email In PDF

TS.LS Đào Ngọc Chuyền là Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty. Lĩnh vực chuyên môn luật sư Đào Ngọc Chuyền đảm nhiệm là tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật về dân sự, hình sự, kinh doanh – thương mại….

Lĩnh vực hành nghề chính:

TS.LS Đào Ngọc Chuyền tham gia tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự, hình sự, kinh doanh - thương mại, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài…. Ngoài ra luật sư Đào Ngọc Chuyền tham gia tố tụng các vụ án dân sự, vụ án hình sự, tham gia đàm phán và giải quyết tranh chấp.

Qúa trình đào tạo:dot 4 - 2017 1

- Cử nhân luật - Đại học Luật Hà Nội;

- Cử nhân kinh tế - Học viện Ngân hàng;

- Thạc sỹ, Tiến sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng - Học viện Ngân hàng;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư số 0168/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp;

- Thẻ luật sư số 4647/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp;

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 521/TP/ĐG-CCHN do Bộ tư pháp cấp.

Thành viên:

- Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;                                          

- Giảng viên kiêm chức - Học viện Tư pháp Hà Nội.                                                      TS.LS Đào Ngọc Chuyền - Giám đốc điều hành

- Trọng tài viên thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Công tác quản lý:

- Giám đốc công ty Luật TNHH Đào và Đồng nghiệp - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;

- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư – Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Liên hệ:

- Điện thoại: (+84)24 3557 9668

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trân trọng!

Công ty luật TNHH Đào và Đồng nghiệp