LS.TS Đào Ngọc Chuyền

In

LS.TS Đào Ngọc Chuyền - Giám đốc điều hành

Lĩnh vực chuyên môn:

- Tư vấn pháp luật: trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, kinh doanh – thương mại, lao động, tài chính, ngân hàng, đất đai, thuế, kế toán, kiểm toán, đầu tư trong nước và ngoài nước.                                                                                          

- Tham gia tố tụng: tại Tòa án và tổ chức Trọng tài.                                                                

Qúa trình đào tạo:

- Cử nhân luật - Đại học Luật Hà Nội;

- Cử nhân kinh tế - Học viện Ngân hàng;

- Thạc sĩ, Tiến sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng - Học viện Ngân hàng;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư số 0168/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp; 

- Thẻ luật sư số 4647/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp;

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 521/TP/ĐG-CCHN do Bộ tư pháp cấp.

Thành viên:

- Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;                                          

- Giảng viên kiêm chức - Học viện Tư pháp Hà Nội;                                                                      LS.TS Đào Ngọc Chuyền

- Trọng tài viên thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp VN.

Công tác quản lý:

- Giám đốc công ty Luật TNHH Đào và Đồng nghiệp - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;

- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư – Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Liên hệ:

- Điện thoại: (+84)24 3557 9668

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trân trọng!

Công ty luật TNHH Đào và Đồng nghiệp